ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจใช้บริการจาก OneAI Inc. สำหรับธุรกิจของท่าน บริษัทของเราตระหนักถึงความสำคัญกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอแจ้งให้ทราบว่าเราปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกออกแบบเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าเราปฏิบัติตามข้อมูลที่รวบรวม ประมวลผล และการใช้ข้อมูลดังกล่าว

 

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน รวมถึงรับรองว่าท่านสามารถใช้บริการและข้อมูลของเว็บไซต์ของเราได้อย่างอุ่นใจ โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและวิธีที่เราปกป้องสิทธิ์ของท่าน

 

1. ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลที่รวบรวมจากการที่ท่านใช้บริการของเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวใช้ไม่ได้กับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

 

 

2. การรวบรวมและการใช้ข้อมูล

เพื่อเป็นการให้การบริการตอบรับอย่างดีที่สุดแก่ท่านบนเว็บไซต์ของเรา เราอาจจะขอข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องจากท่าน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้:

 

  • เมื่อท่านใช้ฟังก์ชันการตอบโต้ อย่างเช่น “ติดต่อเรา”, “ลงทะเบียนสมาชิก”, “อีเมลล์ติดต่อ” และอื่นๆ เราจะเก็บรักษาข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล, อีเมลล์, เบอร์โทรศัพท์, เวลาการใช้งาน และอื่นๆ
  • ในช่วงที่ท่านทำการค้นหาโดยปกติ เซิร์ฟเวอร์จะบันทึกการกระทำที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ รวมถึงที่อยู่ IP ,เวลาการใช้งาน, เบราว์เซอร์ที่ใช้, บันทึกข้อมูลการค้นหา, การคลิก และอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับเราในการปรับปรุงการให้บริการบนเว็บไซต์ บันทึกนี้มีไว้สำหรับใช้ข้อมูลภายในเท่านั้น และจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ
  • ยกเว้นแต่ว่าเราได้รับความยินยอมจากท่าน ตอบคำถามของท่าน หรือปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษ ถึงอย่างไรก็ตามเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สามหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลข้างต้น
  • เพื่อตอบคำถามของท่านและให้บริการลูกค้าตามเหมาะสม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม เช่น พาร์ทเนอร์ด้านบริการหรือตัวแทนในการจัดจำหน่ายของเราที่ติดต่อกับท่านโดยตรงเท่านั้น

 

3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บโฮสติ้งมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยข้อมูลต่างๆ เช่น โปรแกรม Firewall และ Antivirus อีกทั้งยังมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ได้มีการนำมาตรการป้องกันที่เข้มงวดมาใช้ และมีเพียงบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เจ้าหน้าที่ประมวลผลที่เกี่ยวข้องได้ลงนามในข้อตกลงสัญญาการรักษาความลับทั้งหมดแล้ว และผู้ที่ฝ่าฝืนข้อตกลงของสัญญาการเก็บรักษาความลับจะต้องถูกลงโทษทางกฎหมาย หากจำเป็นจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการตามความประสงค์ทางธุรกิจกับเว็บไซต์นี้ให้พวกเขาปฏิบัติตามหน้าที่ในการรักษาความลับอย่างเคร่งครัดและดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามอย่างแท้จริง

 

 

4. นโยบายการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม

ยึดตามการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน นอกจากจะเป็นไปตามเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้ มิฉะนั้นเราจะไม่มอบ ให้ยืม หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการหรือธุรกรรม:

  • ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากท่าน
  • การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับหรือหรือใช้งานโดยสุจริต
  • บริษัทนี้มอบหมายให้คู่ค้าทางธุรกิจ (บริษัท องค์กร หรือบุคคล) มีภาระข้อผูกพันในการรักษาความลับในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทนี้ต้องการให้พันธมิตรที่ร่วมมือประมวลผลข้อมูลตามคำแนะนำของบริษัทนี้ และปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงมาตรการรักษาความลับและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
  • เมื่อเว็บไซต์นี้มอบหมายให้ผู้ค้าช่วยเหลือในการรวบรวม ประมวลผล หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซต์นี้จะปฏิบัติตามความรับผิดชอบในการจัดการกำกับดูแลต่อผู้ค้าหรือบุคคลภายนอก

 

5. การใช้คุกกี้

เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน เว็บไซต์นี้จะใช้และเข้าถึงคุกกี้ของเราบนคอมพิวเตอร์ของท่าน หากท่านไม่ต้องการยอมรับการใช้คุกกี้ ท่านสามารถปรับระดับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้จนถึงระดับสูงที่อยู่ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ แต่อาจส่งผลให้ฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

 

 

6. การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้อาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขตามดุลยพินิจของเรา และจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายส่วนตัวบนเว็บไซต์นี้